Údržba

Provádíme údržbu výsadeb a zelených ploch v zahradě i veřejném prostoru.
Mezi hlavní činnosti v této oblasti patří sekání a údržba trávníků, střih a tvarování živých plotů a stěn, průklest, řez a tvarování keřů, likvidace nevhodných dřevin, podzimní úklid a hrabání listí, štěpkování a odvoz bioodpadu.
Samostatnou kapitolou je odborný řez ovocných stromů.

Strom - Zahrada 2010