Poradenství

Provádíme dendrologické průzkumy, hodnocení zdravotního stavu dřevin, asistenci při procesu povolování dřevin ke kácení. Konzultujte s námi problémy v oblastech péče o zeleň a zahradu, ochrany stromů a keřů při stavební činnosti a v oblasti ekologie městského prostředí.
Poradíme Vám při zakládání zahrady s ošetřením stromů včetně ovocných i při kolizních situacích mezi stavbou a zelení a v komunikaci s orgány státní správy.

Strom - Zahrada 2010