Štěpkování, frézování

V návaznosti na kácení a údržbu zeleně provádíme veškeré asanační a úklidové práce. Mezi hlavní činnosti v této oblasti patří strojní štěpkování větví, frézování pařezů, dobývání celých pařezů, odvoz dřeva, odvoz dřevní štěpky, kompostace biodpadu, trávy a listí.
Zajistíme také kompletní přípravu území pro stavební činnost - odstranění porostů, křovin a stromů a ochranu ponechaných dřevin po dobu stavby.

Strom - Zahrada 2010