Řez

Provádíme veškeré typy ošetření stromů řezem, ať se jedná o řezy zakládací, udržovací (zdravotní, bezpečnostní, redukční) či speciální.

Arborista doporučuje :
Ve zvláštních případech – u stromů senescentních (odumírajících) – propagujeme, v rámci nejnovějších poznatků, použití tzv. přírodě blízkého řezu, namísto kácení.

Strom - Zahrada 2010