O nás

Vítáme Vás na stránkách firmy zabývající se péčí o dřeviny a zahrady. V oboru působíme od roku 1999.
Naší specializací je péče o stromy od jejich vysazení, přes všechny druhy řezů, stabilizaci korun bezpečnostními vazbami a ošetření dutin, až po kácení. S kácením souvisí další asanační práce a příprava lokality pro stavební činnost.
V oblasti zahradní péče se soustředíme na zakládání a údržbu menších okrasných zahrad. Zde nabízíme výhodné balíčky zahrnující celoroční komplexní servis daného území.
Další činností jsou asanační práce v terénu - kácení a likvidace náletových dřevin a keřů, sečení ruderálního porostu, odvoz palivového dřeva, štěpkování větví, odvoz štěpky, frézování a dobývání pařezů. To vše také ve ztížených městských podmínkách uvnitř vnitrobloků a na zahradách.
Také nabízíme naše služby v oblasti inventarizace dřevin a ekologického poradenství.

Při práci na zakázce upřednostňujeme osobní přístup a současné technologie, což zejména při péči o vzrostlé stromy za použití stromolezecké techniky nabízí velice šetrný a přitom efektivní způsob řešení.

Prioritou je pro nás bezpečnost zúčastněných osob a majetku. Samozřejmostí pak řádné pojištění proti úrazu a pojištění na škody způsobené v důsledku naší činnosti.

Máme řešení pro každý strom...Kvalifikace:

SPŠS Mělník
Specializační studium Komplexní péče o dřeviny
VOŠ Zahradnická Mělník
Pravidelná účast na tématických seminářích SZKT
Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky
Osvědčení k práci s JMŘP

Strom - Zahrada 2010